Hej. 

Här under finns en länk till Bosses bilder som jag scannat in från negativen jag räddade från hans hus. Kvalitén är inte den bästa då de ju dels inte är "från igår" och inte heller förvarats under de bästa förhållanden. De är helt i oordning vad gäller tid och rum. Allt från ungdomsbilder till då han skaffade digitalkamera. Tänkte ni ville se/ha en del av bilderna men istället för att jag ska sitta och bestämma vilka ni vill ha så har jag tagit med allt. Ja, utom sådant som inte var för allmän beskådan...

Ps. Carola. Jag har hittat negativet till den bilden du sa du vill ha. Kanske kan man få en bättre bild om man lämnar in den till riktig framkallning.